ANALIZA RYNKU SPRZĘTU EMS

Rynek sprzętu do prowadzenia treningów EMS istnieje od 2006-2007 roku, główni producenci wywodzą się z rynku Niemieckiego. Lwią część sprzedaży jest export, który wynosi nawet 75%.

Na rynku obecnych jest 16 kluczowych producentów sprzętu do treningów EMS.

 • Co najmniej połowa z nich posiada bezprzewodową technologię prowadzenia treningów dla więcej niż jednej osoby równocześnie.
 • Ponad 90% producentów pracuje na częstotliwości 100Hz.
 • Ceny na rynku za kompletny zestaw do prowadzenia treningu EMS dla 1 osoby to od 39 do 95 tyś zł netto.
 • Jako jedyna firma stimawell-ems posiada certyfikat medyczny na swoje urządzenia.

Ocena niszy rynku

W latach 2007 – 2017 sprzedano na rynku:

 • Niemiec, Austrii i Szwajcarii – 3000 szt
 • Pozostałe kraje EU – 1000 szt

Łącznie 4000 urządzeń

Największy potencjał rozwoju rynku usług EMS w Europie (zaludnienie):

 1. NAiS (96,8 mln)
 2. UK (65,6 mln)
 3. Rosja / WNP (230 mln)
 4. Francja (67 mln)
 5. Hiszpania (46,5 mln)
 6. Włochy (60,6 mln)
 7. Skandynawia (21 mln)
 8. Polska (38 mln)
 9. Bałkany (50 mln)
 10. Czechy / Słowacja (15,5 mln)

Prognozy dla rynku Polskiego

W Polsce funkcjonuje około 100 punktów świadczących usługi treningu EMS, głównie prowadzone w formie modelu zachodniego czyli studio. Pierwsi producenci zaczęli dostarczać sprzęt na rynek polski w 2012 roku.

Rynek jest obecnie na pierwszym stadium: budowa rynku (5 lat od wprowadzenia produktu na rynek).

W 2018 roku oczekuje się wejścia w stadium: wzrost rynku, który będzie trwał około 5 lat.

Biorąc pod uwagę tempo wzrostu rynku niemieckiego to początkowo było to 40% rok do roku, a obecnie rynek ten rośnie w tempie około 30% rok do roku.

Ze względu na różnice ekonomiczne i społeczne między rynkiem niemieckim i polskim należy przyjąć wskaźnik wzrostu na poziomie 15% -20% rok do roku.

Przyjmując za wzór rynek niemiecki, na którym sprzedano około 3000 urządzeń w ciągu 10 lat, a specjaliści donoszą o wzroście punktów świadczących usługi EMS do 4500 w 2020 roku, dla polski należy przyjąć następujący model:

Chłonność rynku: 150 urządzeń rocznie

tempo wzrostu: 15% rok do roku

Przyjmując odsetek udziału poszczególnych producentów w rynku światowym (tabela), oraz z obserwacji rynkowych co do preferencji klientów, można przyjąć następujący podział rynku w ujęciu marki:

Miha bodytec = 60% i 90 urządzeń

XBody = 20% i 30 urządzeń

Pozostali = 40% i 60 urządzeń

Co do pozostałych to największe szanse zajęcia znacznej części rynku posiadają:

Stimawell-ems = 15% i 22 urządzeń

Innline = 15% i 22 urządzenia

AQ8 = 2% i 3 urządzenia

Justfit EMS = 2% i 3 urządzenia

Pozostali: 6% i 9 urządzenie

ANALIZA RYNKU SPRZĘTU EMS


Zobacz aktualną, atrakcyjną ofertę na allegro

Translate »